Velkommen

M S

E G F

N N U

G I L

I D

D T

R A

O R

F B

V E

I J

L D

S

 

 

De fleste af os har betydelige ressourcer, og meget af vores identitet investeret i vores arbejdsliv. Der er store forskelle på, hvad vi oplever afkastet på denne investering er.

Arbejdslivet er et af de områder i livet, hvor vi bruger flest af vores vågne timer, investerer mest af os selv, og dermed også påvirkes betydeligt af det vi oplever.

 

Vores trivsel i hverdagen, og dermed betydelige områder af vores livskvalitet, påvirkes af vores job- og karrierevalg. Hvor rigtigt vi har valgt afgør hvor gode rammer vi har for for at udfolde os i meningsfulde retninger i vores arbejdsliv. Og dermed om arbejdslivet i højere grad kilde til taknemmelighed og mening, end overbelastning og meningsløshed.

 

Kvaliteterne af organisations- og fagkultur, arbejdsklima, kolleger, arbejdsopgaver og mulighederne for en tilstrækkelig bæredygtig balance imellem arbejds- og privatliv har stor betydning.

 

Matchet mellem vores personlige anlæg og jobbets fordringer har betydning for, i hvor høj grad vi oplevelsen af at være på rette sted.

 

De fleste af os vælger karriere i en ung alder, hvor vores kendskab til os selv ikke er så stort, som det er senere i livet. Derfor vælger vi også karriere på et grundlag, der er mere usikkert, end det er senere i livet. Sandsynligheden for at vi lykkes med at vælge en meningsfuld karrierevej, er større når vi er 38 år, end når vi er 18.

 

Karriereafklaring tager udgangspunkt i den du kender dig selv som, og i en analytisk og fænomenologisk afklaring af, hvad dine grundlæggende personlige dispositioner og præferencer er.

 

Processen forløber via en vekselvirkning mellem dybdegående samtaler og testning.

 

Målet er at øge dit kendskab til, og øve din dynamiske bevidsthed om dig selv.

 

Sammen finder de sidste brikker, der får hele dig på banen.